fbpx Invent For You » Invent srl

Invent For You

Firma motorem postępu

„Invent for you” jest działem firmy Invent srl, który zajmuje się rozwojem i produkcją alternatywnych systemów energetycznych.

Głównym celem firmy jest przynoszenie zysków poprzez produkcję i dostawę przedmiotów i usług. Bez zaniedbywania tej zasady, w Invent jesteśmy przekonani, że firma powinna działać również w kontekście etycznym, w ramach wartości, w których produkt i zysk stają się rzeczywistym motorem prawdziwego postępu, mającego na celu dobro człowieka i społeczności. Z tego powodu, poprzez dział „Invent for you” nasza firma, organizując inicjatywy szkoleniowe i upowszechniając kulturę, pragnie wnieść choć niewielki wkład w rozwój bardziej dojrzałego i świadomego społeczeństwa, w którym cenne relacje międzyludzkie są zawsze i mimo wszystko ważniejsze od rzeczy”.

Sante Bortoletto – Invent  energy in action

Rozpowszechnianie logiki for you

Celem firmy Invent, dzięki projektowi Invent for you, jest wnoszenie wkładu w rozwój kulturowy społeczności, w której działa.
Jest to model działania, który może być odważnie podejmowany również przez inne przedsiębiorstwa gospodarcze. W tym celu oddajemy naszą wiedzę i nasze zdolności organizacyjne do dyspozycji firmom, które współpracując z nami chciałyby zaangażować się w ten typ działalności na własnym terytorium.