fbpx System antywłamaniowy Cavò » Invent srl

Cavò

System antywłamaniowy z technologią falową

Bezpieczny dom już dziś

Dynamiczny, modułowy, z możliwością konfigurowania w zależności od potrzeb i stylu życia: jest to system antywłamaniowy Invent Cavò.

Zawsze gotowy nadzorować każdy zakątek domu. Zróżnicowana oferta rozwiązań w skład której oprócz centrali systemu antywłamaniowego, syreny i zdalnego sterowania, wchodzą najbardziej zaawansowane technologie wykrywania.

Wystarczy jeden dotyk, aby uzyskać pożądane warunki bezpieczeństwa; system antywłamaniowy aktywuje się w zależności od wymaganej konfiguracji: całkowicie, obwodowo lub strefowo. Możliwe jest połączenie wszystkich wymogów w jednym poleceniu, które można aktywować zdalnym sterowaniem.

Poznaj nowy system alarmowy Invent Cavò.

Dwie technologie antywłamaniowe w jednym

Centrala systemu antywłamaniowego Cavò firmy Invent oferuje obecnie najlepszą technologię elektroniczną.
Zastosowanie mikroprocesorów najnowszej generacji sprawiło, że centrala Cavò stała się liderem na rynku.
System bezpieczeństwa łączy dwie technologie: falową i częstotliwości radiowej.
Odpowiednio skalibrowana technologia falowa pozwala wykryć wibracje, zmiany ciśnienia i hałas w zabezpieczanym środowisku.
Technologia częstotliwości radiowej umożliwia wykrywanie wszelkich alarmów wyzwolonych przez odpowiednie czujniki bezprzewodowe, które komunikują się z centralą za pomocą sygnału radiowego działającego na określonej częstotliwości fali.
Centrala (w Zestawie Ècomodo Platinum) jest wyposażona w kartę modemu GSM typu triband, która integruje moduł do syntezy mowy i zarządzania tonami DTMF do ewentualnej zdalnej kontroli telefonicznej (RTC).

Centrala

Centrala alarmowa zarządza łącznie 128 strefami podzielonymi w następujący sposób:

124 strefy radiowe o podwójnej częstotliwości (zamieniane w rzędy),

3 zrównoważone strefy rzędów i jedna strefa przeznaczona na czujnik z technologią falową.

Przewidziano funkcję sabotażową (zabezpieczenie przeciw manipulowaniu) zarówno przewodową na dedykowanych zaciskach, jak i radiową, dla każdego czujnika zapamiętanego w systemie. Centrala jest w stanie zapamiętać i zarządzać maksymalnie 32 zdalnymi sterownikami o podwójnej częstotliwości z 5 kanałami każdy, niezbędnymi do aktywowania lub dezaktywowania systemu i wykonywania innych funkcji lub poleceń programowalnych w centrali. Centralę można podzielić na 4 sektory, które można osobno konfigurować, aby umożliwić częściową aktywację systemu. Centrala jest wyposażona w programowalny system ochrony przed próbami zagłuszenia sygnału radiowego. Wyjście elektryczne może zostać aktywowane, jeśli jedna lub obie częstotliwości radiowe są zagłuszane przez nośną radiową przez czas przekraczający ten określony. Centrala wyposażona jest w syrenę zintegrowaną z kartą, która wykorzystuje wysokowydajny przetwornik piezoelektryczny. Centrala może być wyposażona w kartę modemu GSM typu triband, która integruje moduł do syntezy mowy i zarządzania tonami DTMF w celu ewentualnych zdalnych kontroli telefonicznych (RTC). Moduł ten może zapamiętać do 8 numerów telefonicznych, do 9 różnych wiadomości głosowych i do 8 zindywidualizowanych wiadomości SMS.

Komponenty Cavò Invent

Syrena z własnym zasilaniem sterowana drogą radiową

Syrena z własnym zasilaniem jest wyposażona w migającą diodę LED o wysokiej jasności i jest chroniona podwójnym obwodem sabotażowym REED, reagując na zdjęcie obudowy zewnętrznej i na oderwanie od ściany. Syrena może odbierać sygnały poleceń z centrali alarmowej w celu aktywacji, dezaktywacji alarmu i wyświetlenia jego statusu.

Nadajnik do styków magnetycznych

Nadajnik do styków magnetycznych jest nadajnikiem radiowym dla sygnałów alarmowych generowanych przez styki magnetyczne, w zależności od potrzeb można włączyć tylko jeden styk magnetyczny podłączony do zacisku lub obwód sabotażowy REED obecny na karcie lub oba rozwiązania. Zarówno podczas otwierania, jak i zamykania styku rozpoczyna się transmisja informacji na temat jego stanu (otwarty/zamknięty). Wyposażony jest w mikroprzełącznik do sygnalizowania nieautoryzowanego otwarcia. Przesyła również sygnał nadzoru co 50 minut.

Nadajnik do styków magnetycznych

Nadajnik do styków magnetycznych jest nadajnikiem radiowym dla sygnałów alarmowych generowanych przez styki magnetyczne, w zależności od potrzeb można włączyć tylko jeden styk magnetyczny podłączony do zacisku lub obwód sabotażowy REED obecny na karcie lub oba rozwiązania. Zarówno podczas otwierania, jak i zamykania styku rozpoczyna się transmisja informacji na temat jego stanu (otwarty/zamknięty). Wyposażony jest w mikroprzełącznik do sygnalizowania nieautoryzowanego otwarcia. Przesyła również sygnał nadzoru co 50 minut.

Czujka podczerwieni sterowana drogą radiową

Pasywna czujka podczerwieni to czujnik wyposażony w moduł nadajnika radiowego zasilany baterią 9 V. Sekcja wykrywania wykorzystuje dwuelementowy czujnik piezoelektryczny w połączeniu z soczewką Fresnel. Obudowa jest pyłoszczelna i wentylowana. Zasięg wykrywania do 30 metrów.

Dwukanałowe sterowanie radiowe

Za pomocą dwukanałowego sterowania radiowego można aktywować powiązaną z nim usługę. W połączeniu z centralą włącza stan Aktywowany i Dezaktywowany. Sterowanie radiowe można programować za pomocą funkcji antypanicznej lub przeciwwłamaniowej lub sytuacji zagrożenia zdrowia, która aktywuje syrenę i/lub dialer telefoniczny.

Dwukanałowe sterowanie radiowe

Za pomocą dwukanałowego sterowania radiowego można aktywować powiązaną z nim usługę. W połączeniu z centralą włącza stan Aktywowany i Dezaktywowany. Sterowanie radiowe można programować za pomocą funkcji antypanicznej lub przeciwwłamaniowej lub sytuacji zagrożenia zdrowia, która aktywuje syrenę i/lub dialer telefoniczny.